1) Yapı müteahhidi seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Bir müteahhitle (kat karşılığı, kentsel dönüşüm, konut satışı, vb.) sözleşme imzalarken, müteahhit firmanın referanslarına bakılarak, yapacağı işin kalitesi ile ilgili bilgi edinilmeli, şirket öz kaynağının işin tamamlanması için yeterli olup olmadığı sorgulanmalı, firma bünyesindeki teknik ekibin niteliğinin, mimaride fark yaratıp yaratamayacağı öğrenilmeli ve lisanslı bir müteahhit olup olmadığı kesinleştirilmelidir.

2) Yapı müteahhitliği lisansı nedir?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçek veya tüzel kişilere verilen yapı müteahhidi yetki lisansıdır. Müteahhit Yetki Numarası, bakanlık bünyesindeki YAMBİS isimli sistemden sorgulanabilmektedir.

3) Kat karşılığı inşaat yaptırmak nedir?

Birden fazla konut imarı bulunan arsalarda yapılacak konut inşaatı işinde, arsa sahiplerinin müteahhit firmalar ile ortaklık yapması anlamına gelmektedir. Ortaklık pay oranları müteahhit firma ve arsa sahibi arasında birlikte belirlenir. Arsa sahibi, yapılacak bir sözleşme çerçevesinde, yalnızca arsa kullanım hakkını müteahhit firmaya verecek ve müteahhit, inşaat işinin teknik ve mali yüklenicisi haline gelecektir. Arsa sahibi herhangi bir ek yatırım yapmadan iş bitiminde anlaşılan oranda konut sahibi olacaktır. Örnek: İmar planına göre arsada 10 daireli bir konut binası yapılabiliyor ve sözleşme şartlarında ortaklık oranı %40 arsa sahibi, %60 müteahhit firma olarak belirlendiyse, iş bitiminde arsa sahibinin 4, müteahhit firmanın 6 dairesi olacaktır.

4) Temelden veya projeden konut sahibi olmak nedir?

Proje hazırlık aşamasında veya temel atma uygulaması tamamlanmak üzere olan bir gayrimenkul projesinden konut satın almak demektir. Yapı müteahhidi ile satış vaadi sözleşmesi imzalanarak, iş bitmeden belirtilen katta belirtilen dairenin ve bu daireye karşılık gelen arsa payının sahibi olunur.

5) Devam eden bir gayrimenkul projesinden konut satın almak avantajlı mıdır?

Evet avantajlıdır. İnşaatı devam eden bir projeden konut sahibi olmanın yatırımcılar için başlıca avantajı, konuta, piyasa değerinin altında sahip olup, proje bittiğinde en az piyasa değerinde satarak kar elde etmektir. Eğer inşaat bitmeden konut sahibi olunmasının sebebi ikamet etmekse, iç dekorasyon ve donanım ikamet edecek kişinin zevkine göre tamamlanabilir.

1) Çelik konstrüksiyon yapı nedir?

Yapı statik hesaplamalarının çelik taşıyıcı sisteme göre yapıldığı, kolon ve kirişlerin hafif veya ağır çelik profillerden imal edildiği yapı tekniğine verilen isimdir. Esnekliği ve deprem dayanımı nedeniyle dünyanın her tarafında yaygın olarak kullanılmakta olup, ülkemizde son yıllarda uygulanmaktadır. Akılcı ve inovatif inşaat firmaları aracılığıyla gelecek yılların vazgeçilmez yapı tekniğine dönüşecektir.

2) Çelik ev nedir?

Görüntü ve kullanım açısından betonarme yapı ile hiç bir farkı olmayan, yalnızca taşıyıcı sisteminde, donatılı (demirli) beton yerine çelik kullanılan konut yapılarıdır.

3) Hafif çelik ne demek?

Kendinden galvanizli çelik sacların soğuk şekillendirme yöntemi ile profil ve panel haline getirilmesidir. Bu profil ve panellerden oluşturulan karkasa, hafif çelik taşıyıcı sistem ismi verilmektedir.

4) Prefabrik nedir?

Kelime olarak 'ön üretim' anlamı taşıyan pre - fabrik, ülkemiz yapı sektöründe yanlış kullanılarak, 'geçici ve sağlam olmayan yapı' anlamında kullanılmaktadır. Oysa ki yalnızca çelik değil her türlü yapı malzemesi eğer fabrikada üretildikten sonra sahaya naklediliyorsa, bu malzemelere de prefabrik adı verilir.

5) Prefabrik ile hafif çelik aynı mı?

Hafif çelik taşıyıcı sistemler fabrikada duvar panelleri olarak üretilir ve sahaya nakledilerek, sahada montajı gerçekleştirilir. Bu yönüyle önceden üretilerek sahaya gelmesi nedeniyle bu uygulamaya prefabrik ismi verilebilir. Ancak anlaşıldığı anlamda, hafif çelik yapılarla prefabrik konutlar arasında çok büyük farklılık gözlenir. Hafif çelik yapılar, üst düzey mimari özelliklere sahip, lüks, kalıcı ve dayanıklı yapılar iken, prefabrik konutlar, şantiye, deprem bölgeleri ve tarla gibi geçici konaklama alanlarına ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılan yapılardır.

6) Çelik konut için inşaat ruhsatı gerekli mi?

Kalıcı ve kullanım özellikleri bakımından betonarme yapılardan farksız olduğu için yapı ruhsatı alınmadan inşaat yapılamaz.

7) Çelik yapılar maksimum kaç katlı olabilir?

Çelik kullanılarak inşa edilen yapıların kat sınırı kesinlikle yoktur. Dünyada bunun örnekleri oldukça fazladır. Japonya'nın deprem bölgesi olması nedeniyle neredeyse tüm gökdelenleri çelik sistemlerle inşa edilmektedir. Hafif çelik sistemle maksimum 4 kata kadar konut inşa edilebilir ancak ağır çelikle birlikte kullanılarak, istenilen yükseklikte binalar elde edilebilir.

8) Çelik ev maliyeti yüksek midir?

Çelik gibi avantajlı bir yapı malzemesinin çok yüksek maliyetlere neden olacağı düşünülse de, çelik ve betonarme yapıların inşaat maliyetleri birebir aynıdır. Hatta hafif çelik evlerin şantiye süresinin oldukça kısa olması, temel maliyetinin düşük olması ve uzun ömürlü olması gibi konular düşünüldüğünde, hafif çelik yapıların daha düşük maliyetlere sahip olduğu gözlenir.

9) Çelik villanın dış cephesi nasıl olur?

Altı çizilerek belirtilmesi gereken konu, çelik villa kavramında yalnızca taşıyıcı (kolon-kiriş-döşeme) sistemin çelik olduğudur. Yani dış cephede, isteğe göre taş duvardan, masif ahşap kaplamaya kadar her türlü cephe sistemi kullanılabilir. Bir dönem ülkemizde Amerikan Siding kaplamanın gereğinden fazla kullanılmış olması, çelik villaların dış cephesinin Amerikan Siding kaplama olacağı anlamına kesinlikle gelmez.

10) Hafif çelik yapıların avantajları nelerdir?

Betonarme yapılara göre daha hafif olup, deprem ve diğer yüklere karşı oldukça dayanıklıdır. Mimari açıdan kullanışlı olduğu için istenilen çizimde konut inşa edilebilir. Taşıyıcı sistem fabrikada üretildiği için hata payı % 0,1 olarak belirtilir. Bu oran betonarme yapılarda % 5 - 10 arasındadır. Saha uygulamasında eğer hata yapılırsa zaten ortaya herhangi bir yapı çıkamayacağı için uygulama kontrolü çok kolaydır. Betonarme yapılar için söylenen 40 yıllık ekonomik ömür çelik yapılar için geçerli değildir. 300 yıl sonunda aynı çelik konstrüksiyon, başka bir arsada başka bir proje ile tekrar kullanılabilir. Bu özelliğiyle de çevre dostu ve sürdürülebilir bir yapı sistemidir. Kaba inşaat en fazla 1 ayda tamamlanır.

11) Hafif çelik ev duvarı nasıl olur?

Betonarme sistemdeki gibi bir örme (tuğla, gaz beton, vb.) sistemi yoktur. Katmanlardan oluşan bir duvar sistemidir ve bu en üst düzeyde ısı, ses ve nem izolasyonu sağlar. Duvar sistemi içten dışa; 1. İç cephe boyası 2. Alçı sıva 3. Alçıpan 4. Betopan 5. Çelik panel 6. Çift kat taş yünü 7. Boardex 8. EPS (mantolama) 9. Fileli dekoratif sıva 10. Dış cephe boyası olmak üzere 10 temel katmandan oluşur. İstenmesi durumunda dış cephede taş, ahşap veya kompozit kaplama yapılabilir.

1) Kentsel Dönüşüm süreçleri nelerdir?

1. Risk raporu başvuru evrakları ve mevcut projelerin ilgili belediyeden temini, 2. Bakanlık tarafından lisanslı kılınan kuruluşlara Deprem Risk Raporu'nun hazırlatılması, 3. Deprem Risk Raporu'nun T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulması, 4. Binanın riskli bulunması durumunda ilgili Tapu Müdürlüğü'nce Riskli Yapı şerhinin konulması, 5. Bina pay sahiplerinin en az 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar Protokolü'nü imzalaması ve yüklenici firmayı belirlemesi, 6. Yüklenici firma tarafından tüm belediye projelerinin hazırlanması ve yapı ruhsatının alınması, 7. Kentsel dönüşüm kredisi için anlaşmalı bankalara, kira desteği için ise Bakanlık İl Müdürlüğü'ne başvuru yapılması, 8. Anlaşma yapılmış yüklenici firmanın teknik taahhütleri doğrultusunda yeni yapının inşaatına başlaması, 9. İlgili yapı denetim firması ve/veya krediyi veren banka tarafından denetlenmek suretiyle inşaat sürecinin tamamlanması, 10. İnşaatı tamamlanan yeni binanın iskan edilmesi ve daire anahtarlarının pay sahiplerine teslim edilmesi,